Politika Privatnosti

  1. Rukovodilac podacima o licnosti
   New City Company d.o.o. Beograd, Tiršova 5 Prikuplja i obraduje podatke o registrovanim korisnicima Vebsajta kao što su ime, prezime, e­mail u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o licnosti (Sl. glasnik RS 97/08 i dr.)
  2. Svrha obrade podataka o licnosti
   Podaci o licnosti se obraduju iskljucivo u svrhu pružanja usluga posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelnih valuta, informisanja o usluzi i obavljenoj transakciji, izveštavanja nadležnih institucija i drugog informisanja registrovanih korisnika, kao i u svrhu direktnog marketinga, kada je korisnik dao pristanak za direktni marketing, a sve u interesu korisnika.
  3. Davanje pristanka za obradu podataka o licnosti
   Korisnik daje pristanak za obradu podataka o licnosti dostavljanjem svojih licnih podataka i davanjem saglasnosti za obradu podataka o licnosti, kao i saglasnost za direktni marketing.
  4. Organizacione i tehnicke mere
   Svi podaci o registrovanim korisnicima se strogo cuvaju uz primenu odgovarajucih organizacionih i tehnickih mera i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Bit Change i poslovni partneri odgovorni su za zaštitu podataka o licnosti u skladu sa Zakonom.
  5. Anonimni podaci
   Bit Change takode prikuplja i obraduje podatke koji nisu licne prirode (tip vašeg internet pregledaca, ime vašeg internet provajdera, web stranice koje ste posetili itd.) kako bi nivo usluge bio što kvalitetniji. U te svrhe se koriste razlicite tehnologije kao što su npr. kolacici (cookies), Google Analytics itd., koje omogucavaju personalizaciju pruženih usluga ili obradu anonimizovanih podataka.
  6. Prava lica ciji podaci se obraduju
   Pristanak za obradu podataka registrovani korisnik može da povuce u svakom trenutku u pisanom obliku pri cemu takav korisnik gubi status registrovanog korisnika. U slucaju nedozvoljene obrade podataka o licnosti, registrovani korisnik uživa sva prava u skladu sa Zakonom.
  7. Cuvanje podataka o licnosti
   Bit Change koristi sigurne servere za skladištenje podataka o licnosti.