Da li će novčanici za kriptovalute postati sastavni deo internet pretraživača?

Opera postaje prvi pretraživač sa ugrađenim digitalnim novčanikom. Proizvođač Opera pretraživača je došao na ideju da digitalni novčanik bude sastavni deo pretraživača kako bi se obezbedila integralna funkcionalnost softvera.

Pored toga, biće primenjeni bezbednosni mehanizmi koji se primenjuju prilikom korišćenja Opera pretraživača a koji omogućavaju proveru bezbednosti svake Web lokacije kojoj se pristupa. Možda najvažniji momenat predstavlja činjenica da se otklanja potreba za softverom treće strane čime se poverenje poklanja samom pretraživaču.

Podsetimo se da je Opera pretraživač razvila kompanija Telenor 1994. godine. Pri tome je korišćen Presto layout engine sve do 2013. iako je pretraživač kasnije kupila kompanija Opera Software. Od 2013. godine Opera pretraživač koristi Blink layout engine koji je razvio Google za danas najpopularniji Google Chrome pretraživač. Kompanija je prodata kineskom konzorcijumu 2016.

Pretraživač je tako projektovan da može da radi na svim platformama koje se danas koristi, pri čemu se pre svega se misli na Windows, Linux, Andoid i iOS operativne sisteme. Opera ne spada u popularnije pretraživače ali svakako ima svoje prednosti, prvenstveno u pogledu zaštite privatnosti kao i sadržaja koje korisnik pretražuje na intenetu.

Interesantno je da je razvoj digitalnog novčanika pokrenula norveška kompanija Opera i to samo za Android operativni sistem. Urađene su modifikacije koje omogućavaju direktno plaćanje kriptovalutama ili njihovo preuzimanje bez ugrađivanja posebnih dodataka (Add-ons) softverskih modula za koje se pokazalo da često sadrže maliciozni kod.

Izvršena je kastomizacija konekcije prema Android operativnom sistemu kako bi se filtrirao i dodatno proveravao sav saobraćaj koji se odvija između pretraživača i Androida. Pri tome su korišćeni i bezbednosni mehanizmi koji su već ugrađeni u Android, ali se ne prihvataju kao apsolutno pouzdani već se njihov rad dodatno proverava.

Novi proizvod je dobio naziv Opera Crypto. Prilikom plaćanja se koriste najsavremenije kriptografske metode zaštite samog novčanika dok se za transakcije koristi kriptografija eliptičnih krivih.